Categorieën
Jobmarketing

Wat is Referral Recruitment?

Leestijd: 11 minuten

Diverse onderzoeken laten keer op keer zien dat referral recruitment het meest effectieve wervingskanaal is van alle wervingskanalen maar wat is referral recruitment? Onder referral recruitment verstaan we:

‘Het inzetten van eigen medewerkers of het netwerk van een organisatie om vacatures en employerbrand content te verspreiden in de arbeidsmarkt’

In deze definitie zitten een aantal belangrijke aspecten namelijk dat referral niet alleen via medewerkers ingezet kan worden en dat het ook niet alleen voor vacatures maar ook voor werkgeverspositionering (employerbranding) ingezet kan worden.

Hoe kan ik referral inzetten?

Om referral maximaal te laten werken voor een organisatie zijn twee belangrijke aspecten waar een organisatie over na kan denken.

Allereerst kan en organisatie nadenken of men buiten de eigen medewerkers ook het netwerk dat de organisatie heeft in kan zetten. Hiermee bedoelen we het inzetten van leveranciers, klanten, oude medewerkers (alumni), flexwerkers etc. om vacatures of employerbrand content te delen. Het idee van referral is immers hoe meer mensen vacatures/content delen hoe groter het bereik dus waarom zou je alleen medewerkers betrekken?!

De tweede dimensie waar je als organisatie over na kan denken is of je referral alleen voor vacatures wil inzetten of ook voor het delen van employerbrand content. Veel organisaties zetten referral alleen in om vacatures te delen, dit is een gemiste kans. Op het moment dat je ook het werkgeversmerk kan versterken door medewerkers en/of het brede netwerk kun je op een geloofwaardige en kosten efficiënte wijze aan employerbranding doen.

Kortom als je niet alleen medewerkers inzet maar het breder netwerk en zowel vacature als employerbrand content deelt haal je het maximale uit referral.

Wat zijn de voor- en nadelen van referral recruitment?

De inzet van referral kent een aantal duidelijke voordelen:

 • De kwaliteit van kandidaten is vaak goed omdat de eigen medewerker een vorm van screening toe heeft gepast (past mijn buurman bij de organisatie en functie?)
 • De snelheid van werving is vaak hoog omdat lijntjes vanuit het netwerk sneller worden gelegd dan bijvoorbeeld een online posting.
 • Kosten van referral zijn relatief laag omdat je bespaart op kosten voor online campagnes (jobboards, social advertising) of op fees van werving en selectiebureaus

Een ‘nadeel’ van referral is wel dat het veel tijd vraagt om medewerkers en/of het netwerk te activeren om actief mee te doen met referral. Ervaring leert dat medewerkers (of nog meer het bredere netwerk) vrij regelmatig aansporing nodig hebben om zaken te delen. Mist deze activatie dan zal referral in de praktijk niet effectief zijn (wat helaas regelmatig voorkomt).

Waar moet ik aan denken als ik referral recruitment op wil zetten?

Wanneer ik referral succesvol wil opzetten voor de eigen organisatie moet ik aan een aantal zaken denken:

 • Zorg er eerst voor dat je gaat meten wat de ‘referral bereidheid’ binnen de organisatie is door het meten van het niveau van employee advocacy (bereidheid om de organisatie te promoten).
 • Stel een referral beleid op dat zaken inregelt als:
  • Wie mag er mee doen aan het programma?
  • Wat is een eventuele beloning en wanner wordt deze uitgekeerd?
  • Welke kandidaten mogen gereferred worden (bijv. ook uitzendkrachten)?
  • Hoe kunnen kandidaten aangedragen worden?
  • Eigenaarschap van gereferrde kandidaten
 • Definieer een referral proces dat rekening houdt met de verwachtingen van medewerkers, kandidaten en recruitment.
 • Zet technologie in om het refer proces te managen en door te meten

Wanneer referral op wordt gezet zonder rekening te houden met bovenstaande zaken zal het gedoemd zijn om te mislukken. Investeer dus als organisatie in een professionele opzet van referral recruitment anders hoef je er eigenlijk niet aan te beginnen.

Hulp nodig bij het opzetten van referral recruitment?

Sandor Snoeren

Managing director