Categorieën
Employer Branding

Wat is employerbranding?

Leestijd: 13 minuten

Employerbranding is een term die veel wordt gebruikt door organisaties. Er lijken ook vele verschillende definities te zijn wat er wordt verstaan onder het begrip employerbranding. Wat ons betreft is de definitie van employerbranding:

‘Het actief managen van het werkgeversmerk van een organisatie richting huidige en toekomstige medewerkers’

Belangrijk in deze definitie is dat het gaat om het actief managen van een werkgeversmerk. Net zoals corporate merken een merk hebben naar de consumenten of zakelijke markt heeft elke organisatie ook een merk richting de arbeidsmarkt; het werkgeversmerk oftewel het employerbrand. Hierbij is van belang om op te merken dat elke organisatie een employerbrand heeft maar dat employerbranding gaat om het ook daadwerkelijk actief managen van dit merk i.p.v. dat het ongecontroleerd ontstaat.

Als laatste is het van belang om te realiseren dat employerbranding niet alleen maar naar de externe arbeidsmarkt is maar ook naar de eigen medewerkers. Succesvolle employerbranding begint altijd intern. Als de eigen medewerkers het beoogde employerbrand niet intern ervaren zal het extern ook nooit succesvol worden. Daarnaast zorgt een sterk employerbrand er ook voor dat medewerkers langer in dienst blijven en verloop dus laag blijft.

Waarom zou je aan employerbranding willen doen?

Er zijn een aantal redenen waarom je aan employerbranding zou willen doen.

  • Juiste talent aantrekken: wanneer je jouw employerbrand goed definieert (wie ben je als werkgever op het gebied van werkgeverschap, cultuur en purpose) dan zul je ook de mensen aantrekken die bij jouw organisatie passen. Op deze manier laat je jouw organisatie groeien op een kwalitatieve manier met de mensen die bij je passen en dus ook de grootste bijdrage kunnen leveren.
  • Onderscheidend kunnen zijn: veel functies zijn in de kern hetzelfde (bijv. veel financial controllers doen min of meer hetzelfde bij verschillende organisaties) Het onderscheid zit hem in welke context je de rol uitoefent m.a.w. binnen welke organisatie. Het employerbrand creëert dus onderscheidend vermogen in mensen hun keuzeproces voor een nieuwe werkgever.
  • Top of mind bewustzijn: zo’n 85% van de arbeidsmarkt is niet actief op zoek naar een nieuwe baan. Maar deze 85% gaat op termijn wel een keer in beweging komen. Wat dus gaat helpen is dat ze jou als werkgever al kennen zodat als ze om zich heen kijken jij als organisatie een optie bent. Door via employerbranding te zorgen dat je bekend bent onder voor jou relevante doelgroepen zorg je er structureel voor dat je in de toekomst gevonden gaat worden wanneer jouw doelgroepen wel actief op zoek gaan naar een nieuwe baan.

Uit welke stappen bestaat employerbranding?

Wanneer je op een succesvolle manier aan employerbranding wil doen dan zijn er vijf stappen die je kan volgen.

Stap 1 Onderzoeken

In stap 1 wil je onderzoeken hoe jouw huidig employerbrand (we hebben er allemaal één) in elkaar zit. Hierbij wil je intern onderzoeken hoe medewerkers tegen het employerbrand aankijken maar ook hoe management van de organisatie het employerbrand graag wil zien. Daarnaast wil je ook intern onderzoek doen; wat is de huidige beleving bij het employerbrand en hoe kijkt de arbeidsmarkt tegen de concurrenten aan?

Stap 2 Positioneren

Op basis van alle gevonden inzichten bij stap 1 ga je in stap twee positioneren. Hierbij ga je kijken wat de ideale positie van jouw organisatie op de arbeidsmarkt is. Dit doe je door te kijken welke ‘employerbrand waarden’ ervoor zorgen dat je een eerlijk, aantrekkelijk en onderscheidend werkgeversmerk bent naar de interne en externe arbeidsmarkt.

Stap 3 Valideren

In stap 3 ga je het werkgeversmerk dat je bedacht hebt toetsen. Dit doe je door het in eerste instantie voor te leggen aan de eigen medewerkers om te kijken of zij het herkennen. Als tweede kan je het voorleggen aan de externe markt om te kijken of het herkenbaar en aantrekkelijk is.

Stap 4 Creëren

In stap vier laat je de gevonden waarden vertalen naar een creatieve uiting. Dit betekent dat je de gevonden waarden laat omzetten naar beeld (foto/video) en tekst om jouw werkgeversmerk een gezicht te geven net zoals bijv. Nike dat doet met haar slogan ‘Just do it’.

Stap 5 communiceren

In de laatste stap ga je het werkgeversmerk actief communiceren naar voor jouw organisatie belangrijke doelgroepen. Ga je immers jouw zorgvuldig opgebouwde employerbrand niet communiceren dan zal de buiten- en binnen wereld nog steeds geen beeld krijgen van het door jou beoogde employerbrand (helaas komt dit nog altijd veel voor).

We hopen je met bovenstaande tips te kunnen helpen met het opzetten van een employerbrand voor jouw organisatie. Veel succes!

Hulp nodig bij het opzetten van Employer Branding binnen jouw organisatie?

Sandor Snoeren

Managing director