Categorieën
Employer Branding Jobmarketing

TikTok leuk voor bijbaners?!

Social kanalen zijn altijd belangrijk geweest binnen recruitment marketing. De actieve kandidaat bereik je dankzij jobmarketing. Met employer branding bereik je met name de ‘passieve’ kandidaat. Een groot nadeel van social media is het (vaak) grote ‘hypegehalte’. Zodra er een nieuw social platform is dat enige bekendheid geniet, duiken we er met z’n allen vol enthousiasme op.

We staan, mede door dat gedrag, nauwelijks stil of het social platform een blijvertje is (wat is er eigenlijk met Clubhouse gebeurd?!).

Daarnaast vragen we ons ook nauwelijks af of de doelgroep waarop we ons richten wel voldoende gebruik maakt van dat kanaal. Het risico is dat er veel tijd en geld geïnvesteerd wordt in een social kanaal waarbij we niet of nauwelijks de doelgroep bereiken. Zonde van tijd en geld dus.

Is TikTok een blijvertje?

Mooi voorbeeld hiervan is TikTok. We zetten dit kanaal de laatste jaren steeds meer in, maar is dit een verstandige keuze?

De eerste vraag is of TikTok een blijvertje is. Zoals het er nu naar uitziet wel, maar dat weet je bij dit soort platformen nooit helemaal zeker.

Een tweede interessante vraag is of jij er jouw doelgroep bereik. Vanuit Brandchart onderzochten we dit, waarbij we in eerste instantie hebben gekeken naar het gebruik van TikTok onder divers leeftijdsgroepen (zie grafiek).

32% van de data engineers maakt wekelijks gebruik van TikTok

Een andere interessante vraag is of de doelgroep waarop je je richt ook daadwerkelijk op TikTok zit.
Zo zie we dat 32% van de data engineers wekelijks gebruik maakt van TikTok versus 16% van de logistiek medewerkers. Inzicht in het social gebruik van een doelgroep is dus ook nodig voordat je tijd/geld gaat steken in een TikTok campagne.

Staan ze open voor jouw werkgeversboodschap via TikTok?

Als laatste wil je weten of de doelgroepen via social kanalen zitten te wachten op jouw jobmarketing of employer branding boodschap. Ons onderzoek laat duidelijke verschillen tussen doelgroepen zien. Zo geeft 22% van de data engineers aan open te staan voor jobmarketing/employer branding via social kanalen versus 37% van de logistiek medewerkers.

Laat social media voor je werken

Kan TikTok werken? Ja, ik denk het wel, maar ben je bewust dat het niet voor iedereen werkt en niet voor elke boodschap (jobmarketing versus employer branding). Met andere woorden; als je je niet op hype baseert maar op data/inzichten dan kan TikTok de juiste keuze zijn.

Benieuwd naar het gebruik van overige social media kanalen ingedeeld naar leeftijd? We hebben het voor je op een rijtje gezet in een infographic die je hier onder download.

Benieuwd hoe wij jouw arbeidsmarktstrategie een boost geven?

Sandor Snoeren

Managing director